Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Truckförarutbildning

tanke på personlig utveckling

Under utbildningen är detta ämnena vi kommer att jobba med både teoretiskt och praktiskt:

 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Truckens stabilitet
 • Materialhantering
 • Godshantering
 • Daglig tillsyn
 • Trafik och säkerhet
 • Arbetsmiljö och lagar
 • Farligt gods, allmän information

NYA RIKTLINJER

Ett nytt dokument, Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP 10 har arbetats fram och blev tillgänglig från januari 2011. Dokumentet kan ses som en revidering och modernisering av den äldre Truckläroplanen TLP 2. Vi på kunskapslagret följer givetvis den nyare TLP 10.

De som tagit fram detta dokument är bland andra representanter från:

 • TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
 • Utbildningsföretag
 • Fackliga- och arbetsgivarorganisationer
 • Maskinleverantörer

I TLP 10 understryks vikten av att repetera sina kunskaper och att en repetitionsutbildning bör ske med jämna mellanrum, förslagsvis efter 3-5 år.
Särskilt viktigt är det om man anställer någon som har haft uppehåll ifrån truckkörningen.

Kontakta oss för en offert