Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Motorsåg / Röjsåg

tanke på personlig utveckling

Numera utbildar vi även i motorsåg-/röjsågskörkort.
Du som driver skogsbruk och/eller är i byggbranschen kan numera avlägga behörighetsprov för motorsåg/röjsåg hos oss.

Lagen säger:

Nya regler vid arbete i skogen:

Regler vid användning av motorkedjesågar och röjsågar
Regler som gäller vid användning av motorkedjesågar och röjsågar finns i den nya föreskriften, AFS 2012:01 – som träder i kraft 1 december, 2012. Samtidigt upphör AFS 2000:02 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Fyra stora förändringen i föreskriften AFS 2012:1
Krav på dokumenterade kunskaper. Arbetstagaren har fram till 31 december 2014 på sig att skaffa denna dokumentation.

Den som överträder bestämmelserna på dokumenterade kunskaper ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Krav på varselkläder

Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd ska användas vid arbete med röjsåg
Se pressmeddelandet från 2012-11-06

Motorsågskörkort

Nivå A, Motorsågning

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1)
Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1)
Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av “normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13″ svärd)
Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).