Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

HLR, hjärt- och lungräddning

tanke på personlig utveckling

Varför ska man kunna hjärt- och lungräddning?

Hjärt- och lungräddning handlar om att kunna rädda liv.
Syftet är att rädda livet på någon som är akut sjuk.
Livräddande första hjälp ges så fort som möjligt på plats, i väntan på att ambulansen ska komma.
Det gäller att snabbt hjälpa den sjuka att få i sig syre så att man kan förhindra/lindra skador på hjärnan. De första fem minuterna är avgörande för om en person som inte andas ska överleva. Kort och gott kan man säga att det ökar säkerheten och handlingsberedskapen vid en eventuell olycka på arbetsplatsen, eller man kan tyvärr vara tvungen att nyttja denna kunskap även privat.

Vad säger lagen?

På varje arbetsställe skall beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker finnas.
Vid planeringen ska de kontakter som behövs tas med berörda lokala samhällsorgan.
Det ska säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och
krisstödet är organiserat på arbetsstället.
De ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. På lämpliga ställen skall det finnas anslag med uppgift om:
– var utrustning för första hjälpen finns
– vilka personer som kan ge första hjälpen
– telefonnummer till utryckningsfordon och taxi
– adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället

Hänvisningar:

AFS 1999:7 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

Fakta:

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda! Lär dig hjärt- och lungräddning.