Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Fordonsmonterad kran

tanke på personlig utveckling

Från och med 2008-09-01 krävs enligt arbetsmiljölagen (afs2006:06) en grundutbildning för alla som arbetar med fordonsmonterade kranar monterade på lastbil med en totalvikt över 3,5 ton oavsett storlek på kranen.
Alltså för att köra t.ex. timmerkran behöver du ha utbildning.

Vad säger lagen?

Det åligger arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att
han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet. Arbetstagare som använder
lyftanordning och lyftredskap ska vara väl förtrogen och ha teoretiska och praktiska kunskaper.
Kunskaperna ska omfatta aktuella arbetsmiljöregler, lyftanordningens och lyftredskapets
uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområden, begränsningar, underhåll
och kontroll.

Vad innebär kraven?

De innebär att man ska ha dokumenterad utbildning och teoretiska och praktiska kunskaper så att
arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Den dokumenterade utbildningen ska omfatta lyftinrättningar,
gällande lagar och föreskrifter, lyftredskaps användning och kontroll, viktbedömning, hantering av
gods och lastkoppling.

Hänvisningar:

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 §
AFS 2006:6
SS-EN 1677-3
SS-ISO 9926-1
SS-ISO15513
SS 7680004

Det finns två olika klasser på fordonsmonterad kran

  • Fordonsmonterad kran över 8 tonmeter.
  • Fordonsmonterad kran över 18 tonmeter.

Efter validering över vad du kan om dessa kranar och med hänsyn till din erfarenhet, läggs utbildningen upp individuellt.
Efter godkänt prov får du utbildnings alt. yrkesbevis för respektive godkänd del.

KURSINNEHÅLL:

   • Säkerhet
   • Stabilitet och belastning
   • Uppställning
   • Lyft
   • Besiktning och underhåll
   • Praktisk körning
   • Teoretiskt prov

Kontakta oss för offert