Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

ESA 14, elsäkerhetsutbildning

tanke på personlig utveckling

Lärarledd utbildning

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Vi kan nu erbjuda utbildning av den nya ESA 14. Den är anpassad till de för-ändringar som skett i standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 som ESA bygger på.

Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation(ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

Arbetsmetoderna Arbete med-, utan- och nära spänning är samlade i ett eget häfte ESA arbete.

Kursmoment:
– Elfaran
– Olyckssfall
– Bakgrund ESA, SS-EN 50110-1 utgåva 3
– ELSÄK-FS 2006:1 (Ansvar, organisation, säker kommunikation)
– Riskhantering
– ELSÄK 2006:1 (Skötselåtgärder)
– ESA Arbete

Kursen avslutas med skriftligt prov som vid godkänt resultat ger certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA-metoden.

Kursmål
Få de kunskaper som krävs för att arbeta med ESA som arbetsmetod, att förstå arbetsmetoden och att rätt kunna tillämpa den samt att förebygga elolycksfall.

Genomförande
Observera att kursen finns som både öppen kurs samt företagsförlagd där vi kan anpassa kursen efter just ert behov.

Vi kan hålla utbildningen var som helst i landet.