Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Ecodriving

tanke på personlig utveckling

Har du råd att inte köra sparsamt i ditt företag, kommun eller myndighet? Med enkla metoder kan du minska din klimatpåverkan och dina bränslekostnader betydligt.

Tunga fordon, tunga arbetsmaskiner eller många fordon i företaget
betyder också tunga bränslekostnader. För transportföretag och andra fordonsägare är bränslet en mycket stor utgiftspost. Att få ner bränsleåtgången med 10 procent är ett realistiskt mål om förarna utbildas i sparsam körning och förbrukningen sedan följs upp.

Men det finns flera tunga skäl att köra sparsamt:

  • lägre däckskostnader och mindre slitage på fordonen
  • bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress för förarna
  • lägre utsläpp av koldioxid och av ämnen som påverkar hälsa och miljö.

Utbildning i sparsam körning och systematisk uppföljning håller på att bli ett sätt att stärka konkurrenskraften och förbättra ekonomin för stora åkerier och andra arbetsgivare. En sparcoachtjänst kan hjälpa ditt åkeri att nå bestående resultat av utbildning i sparsam körning och metodisk uppföljning.

Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med 2008 i alla behörigheter i körkortsutbildningen.