Plats: Brånvägen 43, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Bokningsregler

tanke på personlig utveckling

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Kunskapslagret i Sverige AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Kunskapslagret i Sverige AB.
  3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kunskapslagret i Sverige AB med 50% av kursavgiften.
  4. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kunskapslagret i Sverige AB med 100% av kursavgiften.
  5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Kunskapslagret i Sverige AB.
  6. Kunskapslagret i Sverige AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  7. Kunskapslagret i Sverige AB förbehåller sig rätten att efter sedvanlig kreditprövning fakturera kursavgiften före kursstart eller att kräva att kursen skall betalas i förskott (kvitto på insättning från bank accepteras).
  8. Privatpersoner som går kursen skall senast vid kursstart ha betalt hela kursavgiften (kvitto på insättning från bank accepteras).