Plats: Ringvägen 45, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Bas-p och Bas-u utbildning

tanke på personlig utveckling

Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (i fortsättningen förkortad BAS-P), dels för utförandet av arbetet (i fortsättningen förkortad BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.

Krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft den 1 januari 2011.