Plats: Brånvägen 43, UMEÅ
+46 (0)70-634 49 06
info@kunskapslagret.se

Bakgavellyft

tanke på personlig utveckling

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd (AFS 2006:6). Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.

Syfte med utbildningen
Personer som hanterar bakgavellyft ska tillägna sig färdigheter och kunskaper som möjliggör att utrustningen kan användas på ett betryggande sätt för såväl användaren som omkringpersonal så att skador på personer och/eller utrustning undviks.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har praktisk erfarenhet av bakgavellyft och använder det i ditt arbete.
 
Utbildningens innehåll
Säker användning av bakgavellyft
Utbildningens utformning
Blir planerad i samråd med kunden.
Efter godkänd utbildning
Efter godkänt test får du som kursdeltagare ut ett kursintyg och en mall för körtillstånd som du och arbetsgivaren skriver under.